หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายมณฑล มณธรรมวารี
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
โทร : 0877101674
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายมณฑล มณธรรมวารี
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
โทร : 0877101674
นายธวัช เศรษฐภักดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0850498856
นางแคสรียา สุขไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896415820
นางสาวศิริพร เบี้ยจั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0918409453
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายปราการ น้อยสุขขะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0841797414