หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
โทร : 0991468641
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายมณฑล มณธรรมวารี
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
โทร : 0877101674


นายธวัช เศรษฐภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0850492256


นางแคสรียา สุขไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896415820


นางสาวศิริพร เบี้ยจั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0830917924


นายมณฑล มณธรรมวารี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0877101674


นายเปี่ยมศักดิ์ พึ่งโพธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0837299696