หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอรรถพร เกษม์นิธิกุล
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายมณฑล มณธรรมวารี
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ


นางประทีป สิงหเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นางแคสรียา สุขไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศิริพร เบี้ยจั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม