หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายมณฑล มณธรรมวารี
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
โทร : 0877101674
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายมณฑล มณธรรมวารี
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ
โทร : 0877101674


นายธวัช เศรษฐภักดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0850498856


นางแคสรียา สุขไพศาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896415820


นางสาวศิริพร เบี้ยจั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0918409453


นางสาวแพน อุดแน่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0910268558


นายปราการ น้อยสุขขะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0841797414