หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายประโรม รอดเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบึงระมาณ
" บึงระมาณจะเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบ
นิเวศวิทยา อันมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกักเก็บน้ำ
สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างถาวรภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ "
วัดปลักแรด
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
บึงระมาณ
ประเพณีงานแข่งเรือยาว
บึงระมาณ
จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงระมาณ
อาสาสมัครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เทศบาลตำบล
บึงระมาณ
1
2
3
4
5
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 

 
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
 

แผนการจัดการองค์ความรู้
(KM  Action  Plan)
  
บทนำ
                    จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  11  กำหนดให้ส่วนราชการ  มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง  ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
                    เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบึงระมาณ  อำเภอบางระกำ                              จังหวัดพิษณุโลก  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารจัดการที่ดี  จึงได้นำการจัดการความรู้  (Knowledge  Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้น  และนำไปปฏิบัติ                  ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้  และแผนการดำเนินงานจัดการ                 องค์ความรู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 15.09 น. โดย คุณ พัชราภรณ์ ศรีพุ่ม

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 086-213-5144
เทศบาลตำบลบึงระมาณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทร : ๐๕๕-๓๖๕-๐๔๙ , ๐๘๔-๘๒๐-๙๙๓๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลบึงระมาณ
จำนวนผู้เข้าชม 4,445,553 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10