หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)