หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (LPA) [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)