หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ปิดเรียนเนื่องจากเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ห้ามมิให้มีการสูบน้ำในพื้นที่บึงระมาณ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2      3