หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การยื่นแบบคำขอรับใบอนุยาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รับลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 5 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 4 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครึ่งปีแรกครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ปิดเรียนเนื่องจากเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3      4      5