หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฆ 3783 พิษณุโลก เลขครุภัณฑ์ 602-61-0001 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารเอนกประสงค์ ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านดงโคกขาม ม. ๒ - ทุ่งชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ในมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการโดยพิจารณาจากผลสำเร็จความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบึงระมาณ เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ งานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายเคลือบสารทีมีฟอส (ทรายทีมีฟอส) ความเข้มข้น ๑% สารทีมีฟอส ชนิดซอง บรรจุซองละ ๕๐ กรัม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ๑๒๐ ลิตร) จำนวน ๔ ใบ สีเหลือง, สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 3957 พิษณุโลก จำนวน 12 รายการ งานกองช่าง ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กยท 197 พิษณุโลก จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13