หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบึงระมาณ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายถวัลย์ ยอดฉุน
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบึงระมาณ
" บึงระมาณจะเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบ
นิเวศวิทยา อันมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกักเก็บน้ำ
สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างถาวรภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ "
วัดปลักแรด
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
บึงระมาณ
ประเพณีงานแข่งเรือยาว
บึงระมาณ
จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงระมาณ
อาสาสมัครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เทศบาลตำบล
บึงระมาณ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลบึงระมาณ มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ๙๐.๔๙ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยห่างจากที่ตั้งอำเภอไปตามทางหลวง จังหวัด หมายเลข ๑๒๘๑ สายปลักแรด –บางระกำ เป็น ระยะทาง ๘ กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก เป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างละติจูด ๑๖ องศา ๔๕ ฟิลิปดา และเส้นลองติจูด ๑๐๐องศา ๐๐ ฟิลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๑๕ ฟิลิปดา ตะวันออก
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบึงระมาณ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้าง
 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๐
 
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๕
 
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๕
 
  เทศบาลตำบลบึงระมาณ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบึงระมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วว่า มีสภาพเหมาะสม และสมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
 
   
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ  
  จำนวนประชากรทั้งหมด ๔,๓๘๙ คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน ๒,๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๗
 
หญิง จำนวน ๒,๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๓
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๖๔๙ ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๘.๕๐๓ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เทศบาลตำบลบึงระมาณ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ เขต ๑๐ หมู่บ้าน
 
เขตที่   หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านปลักแรด ๕๖ ๔๐ ๙๖ ๒๔
      บ้านดงโคกขาม ๒๒๖ ๒๕๘ ๔๘๔ ๑๘๔
      บ้านปลักแรด ๑๐๓ ๑๐๑ ๒๐๔ ๑๐๐
      บ้านปลักแรด ๒๐ ๒๔ ๔๔ ๘๖
      บ้านทุ่งชา ๑๗๔ ๑๕๓ ๓๒๗ ๑๑๑
      บ้านหนองมะปราง ๑๗๔ ๑๖๘ ๓๔๒ ๑๑๙
    ๑๐   บ้านตะเภาทองเฉลิมพระเกียรติ ๒๙๔ ๓๕๔ ๖๔๘ ๒๐๒
    บ้านหนองแขม ๔๒๕ ๔๕๑ ๘๗๖ ๓๓๓
      บ้านหล่ายมือสี ๓๔๒ ๓๖๔ ๗๐๖ ๒๒๓
      บ้านหล่ายโพธิ์ ๓๐๐ ๓๖๒ ๖๖๒ ๒๖๗
        รวม ๒,๑๑๔ ๒,๒๗๕ ๔,๓๘๙ ๑,๖๔๙
 
หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบึงระมาณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร ๐๖๑-๗๗๐-๙๖๗๒
เทศบาลตำบลบึงระมาณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
โทร : ๐๕๕-๓๖๕-๐๔๙ Email : saraban_05650404@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลบึงระมาณ
จำนวนผู้เข้าชม 7,585,715 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10