โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 68 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลบึงระมาณ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศฯ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างฯ และ ประกาศกำหนด วัน เวลา [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำปีงบ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 74 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ใช้ในงานเทศ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 144 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 116 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
 
 
   
   
 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ที่ พล 0023.3/ว5899 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 113 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว382 ลว 22 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 197 
การดำเนินโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.1/ว408 ลว 31 ต.ค.57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
แก้ไขรายละเอียด หน้าหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2559 ที่ พล 0023.3/ว 402 ลว 30 ต.ค.57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึดอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ พล 0023.1/ว 406 ลว 31 ต.ค.57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
การประเมินความพร้อมในการจัดการอาวีชศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 403 ลว. 30 ต.ค. 57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
การโอนเงินรางวัลจาราจลให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว5940 ลว 29 ต.ค.57 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 109 
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3 /ว5896 ลว 29 ต.ค 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
รายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว399 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ที่ พล 0023.3/ว397 ลว 29 ต.ค 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
การลงโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา SIS ที่ พล 0023.3/ว398 ลว 29 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 161 
แจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว5900 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 147 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ที่ พล 0023/.1/ว395 ลว 29 ต.ต 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/2557(ก.ค-ก.ย. 57) ที่ พล 0023.5/ว396 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
ให้ความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5897 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ให้ความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5896 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
ขอความร่วมมืออปท.ทุกแห่งส่งสำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2558 ที่ พล 0023.4/ว393 ลว 28 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว392 ลว 28 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1942 [รายชื่อ อปท. ที่ตอบแบบสอบถามแล้ว]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.7/ว1917  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 สน.สส. มท 0891.3/ว3679  [ 28 ต.ค. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น การดำเนินการทางวินัยและการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว1923  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1926  [ 27 ต.ค. 2557 ]
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1922 [รายชื่อ]  [ 27 ต.ค. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 844  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1173  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.บางระกำ โครงการถนนคนเดิน ตรอกโรงยาบางกำ ณ.วัดสุนทรประดิษฐ์ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) (แบบไ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พล. ประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชมพู การเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ร่วมกับขนส่งออกหน่วยเคลื่อนที่ (ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.หัวรอ เทศบาลตำบลหัวรอ ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่านางงาม โครงการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโคร [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ชุมแสงสงคราม จ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลช [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศขยายเวลาประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ( เพิ่ม [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงกาาร [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.พันชาลี ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สั [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงพระ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 6312  ตอบ 25
สถ.จ.พิษณุโลก มติ ก.อบต. เดือนตุลา 57 (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 118  ตอบ 1
อบต.วัดพริก ขอรถน้ำมาล้างศาลาการเปรียณวัดอินทรีย์ แต่ทาง อบต.ปฏิเสธ ขอทราบเหตุผลหน่อย (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.บึงพระ รถดิน (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 111  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก หนังสือปรับเงินเพิ่มเงินลูกจ้างประจำ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งว่าง (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 125  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการศึกษาที่ใดว่างบ้างค่ะ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 180  ตอบ 6
อบต.สมอแข เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต. สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 622752  ตอบ 55
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน